Om Waldine Consulting

Waldine Consulting AB ägs och drivs av mig, Sara Ingvarsson. Jag är legitimerad psykolog och certifierad i beteendeanalytisk organisationsutveckling. Dessutom har jag studerat företagsekonomi på högskolenivå och går för tillfället en forskarutbildning vid Karolinska Institutet.

Jag tog min psykologexamen år 2000 och efter några år som klinisk psykolog har jag sedan 2007 helt ägnat mig åt ledarskap- och organisationsutvecklingsfrågor.

2009 startade jag Waldine Consulting och sedan dess har jag arbetat med chefsstöd, utveckling av arbetsgrupper, förändrings- och implementeringsuppdrag, utbildningar i ledarskap, kommunikation, konflikthantering och handledning.

Min viktigaste uppgift när jag arbetar med olika uppdrag är att bidra med struktur och samordning samt att utveckla verktyg för ledare och medarbetare att själva arbeta med förändringen. Uppdragen skiljer sig mycket åt och kan handla om att arbeta enskilt med att stödja en chef eller att ha kontakt med chefer och medarbetare på alla nivåer i en organisation. Vid större uppdrag samarbetar jag även med andra konsulter.

2017 skrev jag också min första bok, Lägg ner ledarskapet – vad du som chef ska göra istället.
2018, en intervju med mig från bokmässan.
2020, ett webinarium som jag gjorde för partsrådet.

Utbildning och uppdrag

  • Jag är legitimerad psykolog och certifierad i beteendeanalytisk organisationsutveckling. För att bättre förstå ett företags eller organisations struktur har jag dessutom läst företagsekonomi på universitetsnivå
  • Jag tar på mig olika typer av uppdrag såsom: Chefsstöd, utvecklings av arbetsgrupper, förändrings -och implementeringsuppdrag, utbildningar i ledarskap, kommunikation, konflikthantering och handledning.