Så arbetar jag

Den metod som jag utgår från kallas beteendeanalytisk organisationsutveckling eller Organizational Behavior Management (OBM) på engelska. Det är en vetenskapligt bevisad metod för beteendeförändring inom organisationer som utgår från inlärningspsykologi, också kallad beteendeanalys.

En tydlig riktning

Ta fram fokusområde
Prioritera vilka resultat som ska uppnås
Förankra hos personer i ledarfunktion
Förankra hos medarbetare som berörs
Ta fram sätt att mäta och följa upp utveckling

Rätt förutsättningar

Identifiera vilka personer som påverkar
Identifiera beteende som behöver förändras
Genomföra behovsanalys
Utveckla ledarskap

Genomför förändring

Implementering av förändringsplan
Mätning sker kontinuerligt
Fokus på stegvisa, positiva förbättringar
Återkommande feedback

Hållbart över tid

Bygg in förändringsplanen i vardagsrutiner
Fortsatt mätning och feedback
Nedan har jag tre filmer som jag har spelat in som beskriver några grundprinciper som jag jobbar enligt.