Välkommen till
Waldine Consulting!

Alla organisationer som någon gång arbetat med förändring vet vilka svårigheter som kan finnas i att lyckas med detta. Waldine Consulting hjälper företag och organisationer att genomföra små till stora förändringar. Resultaten är dessutom bestående över tid.

Arbetsmetoden som används kallas beteendeanalytisk organisationsutveckling eller Organizational Behavior Management på engelska (OBM). Ett arbetssätt som underlättar för organisationer att uppnå de resultat som de önskar genom att främja rätt beteenden.

Organisationsutveckling

Vad vill ni utveckla? Oavsett om det finns problem som ni vill åtgärda eller visioner som ni vill genomföra kan man ibland behöva hjälp på vägen. Ni får en struktur för att stegvis arbeta med utvecklingen och omfattningen av stöd är flexibelt utifrån vad ni behöver.

Chefsstöd

Chefer är också människor och kan precis medarbetare behöva stöd. Chefsstöd kan genomföras enskilt eller i grupp. Fokus för chefsstöd kan vara behov av individuell utveckling av ledarfärdigheter, bollplank vid förändringsbehov i verksamheten eller stöd i samband med neddragning av personal.

Utbildningar

För att utveckla sin verksamhet kan man ibland behöva tillföra ny kompetens. Exempel på utbildningar kommunikation och konflikthantering, ledarskapsutbildning, studierektorsutbildning och train the trainer utbildning i Crew resource management för personal inom flyget.

Föreläsningar

Ibland kan det vara roligt med mer korta och inspirerande insatser i form av en föreläsning. Exempel på teman är: Organizational Behavior Management – vad är det? Feedback – hur gör man? Stresshantering i teori och praktik. Förändring som ger resultat? Så skapas en hälsosam arbetsplats.

Lägg ner ledarskapet

En bra ledare ska vara inspirerande, låta personalen arbeta i fred, ge stöd, lyssna, uppmärksamma, ha helikopterperspektiv – och vara ordentligt insatt i det som gruppen jobbar med. Det är inte lätt för dig som chef att uppfylla alla dessa – ofta motstridiga – krav.

Visioner som blir av

En onlinekurs med Sara Ingvarsson
Fantastiska visioner som aldrig blir genomförda, eller små förändringar varje dag? En arbetsdag innehåller ofta en strid ström av aktiviteter; mejl, telefonsamtal, möten och andra uppgifter.